OSVIT

   

PODACI ČLANICA  UDRUGE OSVIT

 

ADIUTOR
Kneza Mislava 7, 10000 Zagreb
Djelatnost:8559, Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.
OIB:85175240089
MB:04144791
gsm: 099/3357 - 740
e-mail: goranbasta@hotmail.com
Godina osnivanja: 2013. 

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA
Prilaz Tomislava Špoljara 2, 10040 Zagreb
OIB: 31982620821
MB: 03217191
e-mail: centar-dubrava@zg.t-com.hr
Fax: 01/2911-673

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VINKO BEK
Kušlanova 59a, 10000 Zagreb
Djelatnost: 87.20 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima (NKD 2007)
OIB: 16898882733
MB: 3205819
Tel:01 2382 214 ili 2300 583
e-mail:petra.hrgetic@skole.
Godina osnivanja:1963

CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK
Tadije Smičiklasa 2, 31000 Osijek
Djelatnost: 69.10 Pravne djelatnosti (NKD 2007)
OIB: 57200304958
MB: 3021866
Tel: 031 208 308
Fax: 031 208 310
Email: cpr@cpr.hr

CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU RIJEKA
Lošinjska 16, Rijeka 51000
Djelatnost: 69.10 Pravne djelatnosti (NKD 2007)
OIB: 99737296287
IBAN: HR6424020061100759726
Telefon: 051 / 546 – 451 Fax: 051 / 687 – 588
E-mail: ivana.lulic@cpr-rijeka.hr
Godina osnivanja: 2015.

 

CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU ZAGREB
Ilica 29, 10000 Zagreb
Djelatnost: 69.10 Pravne djelatnosti (NKD 2007)
OIB: 69410598395
Tel: +385 1 6461 230 Fax: +385 1 6461 237
e-mail: tomo.knezevic@cprz.hr
Godina osnivanja: 2015.

CENTAR ZA SOCIJALNU INKLUZIJU ŠIBENIK
Stjepana Radića 46, 22000 Šibenik
Djelatnost: 87.20 Djelatnost socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju,
duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima (NKD 2007)
OIB: 27694556635
Tel: 022/ 312 171
e-mail: anita-skugor@inkluzija-sibenik.hr
Godina osnivanja: 2003.

DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Hercegovačka bb, 48000 Koprivnica
Djelatnost: 88.99 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.
OIB:52577681272
MB:01691082
Tel/Fax 222-686
e-mail: dms_koprivnica@sdmsh.hr, dmsh-kc-kz@kc.t-com.hr
Godina osnivanja: 2000.

DRUŠTVO OBOLJELIH OD MULTIPLE SKLEROZE ZADAR
Josipa bana Jelačića 18, 23000 Zadar
Djelatnost:8899, Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.
OIB:35727215868
MB:01886347
Tel: 023/325 260, Fax:023/325 260   
e-mail: dms_zadar@sdmsh.hr, doomszz@zd.t-com.hr
Godina osnivanja:2004.

HRAST-EXPORT-PUKLAVEC  d.o.o.
Hrastovljan, Hrastovljan 1c
Djelatnost: 16.23. Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata
OIB: 02570216749
Tel: 042/673 – 800 Fax: 042/673 - 244
e-mail: hrast-export-puklavec@vz.t-com.hr
Godina osnivanja: 1994.

HRVATSKI SAVEZ UDRUGA TJELESNIH INVALIDA
Šoštarićeva 8, 10000 Zagreb
Djelatnost: 88.99 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.
OIB:12859943483
MB:03228169
Tel: 01/4812-004 fax: 01/4920-153
e-mail: savez@hsuti.hr, jozefina@hsuti.hr
Godina osnivanja:1997.

LADA
Badalićeva 23a, 10 000 Zagreb
Djelatnost:14.12 Proizvodnja radne odjeće
OIB:53038317655
MB:03214664
Tel: +385 1 3638 423
e-mail: vesna.federer@lada.hr
Godina osnivanja:1995

KROKOTEKS
Zagrebačka 60, 10380 Sveti Ivan Zelina
Djelatnost: 14.12 Proizvodnja radne odjeće (NKD 2007)
OIB: 47621316514
gsm: +385 99 26 36 921, Fax. 01 4650 718
e-mail: gordana.tomas@krokoteks.hr
Godina osnivanja: 2009.

SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA
Kneza Mislava 7, 100000 Zagreb
Djelatnost:8899, Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.
OIB:25640412631
MB:03271609
Tel: 01/46 19 116 fax: 01/46 19 117, gsm: 091/46 19 116
e-mail: savez.gluhih.i.nagluhih@zg.t-com.hr
Godina osnivanja:1975.

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
Ul. Božene Plazzeriano 4, 42000, Varaždin
OIB:58748387962
MB: 3950557
Tel: 042/492-252, 042 / 492 – 255, Fax: 042 / 492 – 250
e-mail: sss@sss-vz.hr

TEKOP NOVA
Flanatička 29, Pogon-Sv.Teodora 1, Pula
OIB: 33876111143
MB: 01767615
Tel: +385 52 222 875, Fax: +385 52 500 598
e-mail: info@tekop-nova.hr
Godina osnivanja:2003

UDRUGA INVALIDA KRŽEVCI
Trg Antuna Nemčića 7, 48260 Križevci
Djelatnost:8899, Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.
OIB:30631508915
MB:01440934
gsm: 091 722 4456 Tel/Fax: +385 (0)48 681 211
e-mail: uik@uik.hr, udruga-invalida-krizevci@kc.htnet.hr
Godina osnivanja:1999.

 

UDRUGA OSI
Augusta Šenoe 2, 44320 Kutina
Djelatnost:8899, Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.
OIB:45430083021
MB:03461998
Tel: 044/625-598, 044/629-036,  Fax: 044/629-037
e-mail: udruga-osi@hi.t-com.hr
Godina osnivanja:1997.

UDRUGA TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR
I. Gundulića 1, 43000 Bjelovar
Djelatnost:8899, Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.
OIB:16449983799
MB:01889982
Tel/Fax: +385 (0)43 220 004, gsm: +385 (0)91 58 23 727
e-mail: utib@utib.hr, tomislav.novosel1@bj.t-com.hr
Godina osnivanja:2004.

URIHO, Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Av. M. Držića 1, Zagreb
Djelatnost:8810, Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom
OIB:77931216562
MB:03278514
Tel: 01/6430 – 030, 01/6430 - 013
e-mail: ana.krajacec@gmail.com, petra.pticar@uriho.hr
Godina osnivanja:1989.

Ustanova DES
114 brigade br. 14, 21 000 Split 
Djelatnost:1814, Knjigoveške i srodne usluge
OIB:23754648622
MB:03148211
Tel: +385 (0)21 430 506
Godina osnivanja:1997

ZAŠTITNA RADIONICA SUVENIR ARBOR VITAE
Stjepana Radića 74, Sirač
Djelatnost:1610, Piljenje i blanjanje drva
OIB:05057669777
MB:02063000
Tel: 043/322 130,  043/322 131, Fax: 043/716 380
e-mail: ustanova.suvenir.nova@bj.t-com.hr suvenir.komercijala@gmail.com
Godina osnivanja:2006.