Vijesti > Plan rada udruge "Osvit" za 2010. godinu

Siječanj

 • Nastavak započetog projekta: u sklopu akcije Učinimo svijet boljim organiziramo projekt «Vježbajmo zajedno». Projekt se odnosi na rekreaciju osoba s invaliditetom, koja osobama s invaliditetom omogućuje pohađanje stručno vođenog programa u koji je uključen trening prilagođen njihovim fizičkim i psihičkim mogućnostima.
 • Razgovori izvršnog dopresjednika s tajnikom za internacionalne veze udruge BAG WfbM Njemačke u vezi nastupa na Sajmu u Nürnbergu (2010. i 2011.) te Skupa u Zadru.
 • Kontakti s «Lankwitzer Werkstätte» u Berlinu u vezi zajedničkog štanda na Međunarodnom sajmu zaštitnih radionica u Nürnbergu 2010. godine.
 • Kontakti s austrijskom organizacijom «Jugend am Werk» iz Graza u vezi suradnje.
 • U drugoj polovini siječnja u galeriji «SUNCE» (Marina Držića 1 u Zagrebu) organiziramo 6 ciklusa (6 dana) predavanja za članove OSVIT-a na temu «Marketing, Prodaja, Pregovaranje»; predavač: prof. dr. Marija Tomašević Lišanin, predsjednica Hrvatske udruge profesionalaca u prodaji (HUPUP).


Veljača

 • Kreativna radionica na temu «Fašnik u gradu», koja se održava u prostorijama URIHO-a u Držićevoj ulici u Zagrebu.
 • Nastavak rada kreativnih radionica u Pothodniku, Zagreb.Otvorena sjednica Upravnog odbota OSVITa; izvršeno.
 • Sjednica Upravnog odbora OSVITa u Varaždinu, 16. veljače.Kreiranje «Okruglog stola» u vezi pomoći udruge OSVIT Zapadnohercegovačkoj županiji sa sjedištem u Širokom Brijegu (BiH).
 • Seminar na temu «Zakon o radu».Sudjelovanje OSVIT-a u međunarodnim projektima.


Ožujak

 • Kreativna radionica na temu «Ususret Uskrsu», koja se održava u prostorijama URIHA u Zagrebu.
 • Sudjelovanje na Međunarodnom sajmu zaštitnih radionica u Nürnbergu, koji se održava od 11. do 14. ožujka 2010. godine.
 • Posjet gradišćanskog pravobranitelja za osobe s invaliditetom g. Hans-Jürgen Großa OSVIT-u.


Travanj

 • OSVIT prikazuje radove likovne kolonije URIHO 2008 – «Aukcijska slika»; mjesto akcije Galerija Sunce u Zagrebu, Držićeva 1, te u zagrebačkom hotelu «Westin».
 • Suradnja u projektima s udrugom «SALO» u Hamburgu.
 • Studijsko putovanje članica OSVIT-a.
 • Seminar na temu «Javna nabava».

Svibanj

 • Sastanak Upravnog odbora OSVIT-a.
 • Dana 27. i 28. svibnja održava se u Zadru tradicionalni Međunarodni stručni skup. Tema ovogodišnjeg skupa je «Konwledge Center» u Zadru – Izjednačavanje modela profesionalne rehabilitacije na razini Europe.


Lipanj

 • Tradicionalna akcija «Likovna kolonija», čiji je nositelj ustanova URIHO.
 • Aktivnost OSVIT-a glede razvoja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invalditetom u Zadarskoj županiji.
 • Konferencija u Helsinkiju (3-4 lipanj): «What about me?», problematika najtežih osoba s invaliditetom (EK, EASPD i zemlje članice).

Srpanj

 • Posjet izvršnog dopresjednika članicama OSVIT-a.


Kolovoz

 • Gostovanje sportske momčadi BBRZ u Zagrebu.

Rujan

 • Sastanak Upravnog odbora OSVIT-a.
 • Posjeta europskoj udrugama EASPD i WE u Brüsselu.
 • Sudjelovanje sportaša s mentalnom retardacijom na 30. «Lebenshilfe-Sportfest» u Berlinu.


Listopad

 • Izložba najboljih radova polaznika Likovnog ateljea «Art-radionice» OSVIT u prostorijama galerije SUNCE u ulici Marina Držića 1. u Zagrebu.
 • Jesenska radionica – work-shop – na temu profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.
 • Studijsko putovanje članica OSVIT-a.
 • Sudjelovanje na EASPD-Konferenciji u Skopju (7-9) na temu «Realnost danas – Izazovi budućnosti».

Studeni

 • Tematska kreativna radionica «Ususret Božiću»
 • Sjednica Upravnog odbora OSVIT-a


Prosinac

 • «Božićni turnir» - sportsko natjecanje osoba s invaliditetom u stolnom tenisu, malom nogometu i pikadu, koji je predviđen da bude jedno međunarodno natjecanje.
 • Izložba radova «Art-radionice» URIHO-a u povodu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, a koja se održava u Kulturnoj dvorani «Vatroslav Lisinski» u Zagrebu, 2. prosinca.

 

************


Osim gore navedenih događanja, udruga OSVIT planira u 2010. godini u okvirima svojih mogućnosti slijediti odnosno organizirati i sljedeće aktivnosti:

Praćenje zakonskih propisa koji se odnose na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i popotrebi predlagati izmjene i dopune postojećih zakona i propisa.
Unapređenje stručnog i znanstvenog rada svojih članica.
Interaktivne obrazovne radionice na temu aktualne gospodarsko-socijalne problematike.
U pripremi je radionica na temu o javnoj nabavi i promjene koje se odnose na rad i položaj zaštitnih radionica.
Po potrebi obilazak izvršnog dopresjednika zaštitnim radionicama i radnim jedinicama članicama OSVIT-a ili onim tijelima koje žele postati članicom OSVIT-a s ciljem osmišljavanja projekata na tuzemnom i inozemnom planu.
Rad na uspostavljanju kontakata i moguće suradnje između hrvatskih i europskih zaštitnih radionica i centara za profesionalnu rehabilitaciju.