Vijesti > Završen 6. Međunarodni stručni skup u Zadru

U Zadru je 27. i 28. svibnja održan 6. Međunarodni skup na temu «Profesionalna rehabilitacija osoba s invaliditetom u Europi – vrata za ponovni ulazak na tržište rada». Vrlo dobro posjećeni skup, koji je bio medijski dobro popraćen, organizirala je udruga OSVIT u suradnji s Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Vlada Republike Hrvatske bila je pokrovotelj skupa, a skup je moderirao novinar Mladen Iličković. Dva uvodna predavanja su održali državni tajnik u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, g. Stjepan Adanić, a tema predavanja je bila „Aktualna ishodišta profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“.

Predavanje na temu „EU-Strategija promicanja zapošljavanja osoba s invaliditetom“ održao je g. Luk Zelderloo, generalni tajnik EASPD-a, velike europske organizacije koja se bavi radom s osobama s invaliditetom. Poslijepodne prvoga dana skupa slijedila su predavanja koja su se odnosila na stanje profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom u pojedinim europskim državama. Sudionici su imali priliku čuti izvješća o stanju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom u Austriji, Beligiji, Irskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj, Sloveniji i Hrvatskoj.

Predavači su bili: Anton Sabo iz Austrije, Luk Zelderloo iz Belgije, Michael Barrett iz Irske, Jans Vrind iz Nizozemske, Thomas Umsonst iz Njemačke, Cveto Uršič iz Slovenije i Lelia Kiš-Glavaš iz Hrvatske. Slijedećeg dana održan je Okrugli stol na temu «Sličnosti i različitosti modela profesionalne rehabilitacije u zemljama Europe». Nakon nekoliko informacija za nazočne, donešeni su Zaključci skupa.


Zaključci:

  1. Rezultati u provedbi zaključaka dosadašnjih stručnih skupova, koji su obuhvaćeni Nacionalnom strategijom o izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom 2007-2015. god., ukazuju na vidan napredak u njihovoj provedbi. Na prethodnim stručnim skupovima, vezanim za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pokretana su pitanja: izvora financiranja, definiranja novih obrazovnih programa i procesa cjeloživotnog obrazovanja, poticanja aktivnosti za podizanje svijesti o osobama s invaliditetom (mjesec osoba s invaliditetom, atraktivniji termini u javnim medijima i sl.), proširenja kvotnog sustava, pripreme za uključivanje u Europsku uniju, primjene Konvencije UN - a i dr.
  2. Izlaganja, rasprave, primjedbe i prijedlozi sa 6. međunarodnog Stručnog skupa “Profesionalna rehabilitacija osoba s invaliditetom – vrata za ponovni ulazak u svijet rada“ potvrđuju opravdanost napora organizatora prethodnih pet stručnih skupova na kojima se raspravljalo o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.
  3. Podržavamo nastojanja da se u Europskoj uniji i u državama kandidatkinjama za članstvo u EU kreiraju jedinstveni i usporedivi standardi postupanja u području profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.
  4. U Republici Hrvatskoj nužno je što hitnije uvesti jedinstvene standarde u području profesionalne rehabilitacije, zaštitnom zapošljavanju i u aktivnostima radnih centara za osobe s invaliditetom. Navedena jednoobrazna pravila postupanja bila bi obavezna na cijelom području Republike Hrvatske.
  5. Najsličniji i najkomatibilniji model profesionalne rehabilitacije za Republiku Hrvatsku je austrijski model s obzirom na dosadašnje hrvatske primjere dobre prakse.
  6. Potrebno je povećati sredstva koja Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom izdvaja za profesionalnu rehabilitaciju, kako bismo mogli razvijati i primjenjivati odgovarajući model profesionalne rehabilitacije, sa standardiziranim postupcima za cijelu Hrvatsku.
  7. I na ovom Stručnom skupu potvrđena je inicijativa da se u Republici Hrvatskoj osnuje Europski institut za rehabilitaciju i integraciju osoba s invaliditetom
P1010045.JPG
P1010044.JPG
P1010039.JPG
P1010038.JPG
P1010037.JPG
P1010036.JPG
P1010035.JPG
P1010034.JPG
P1010033.JPG
P1010032.JPG
P1010031.JPG
P1010030.JPG
P1010029.JPG
P1010028.JPG
P1010027.JPG
P1010026.JPG
P1010025.JPG
P1010024.JPG
P1010023.JPG
P1010022.JPG
P1010021.JPG
P1010020.JPG
P1010019.JPG
P1010018.JPG
P1010017.JPG
P1010016.JPG
P1010015.JPG
P1010014.JPG
P1010013.JPG
P1010012.JPG
P1010011.JPG
P1010010.JPG
P1010009.JPG
P1010008.JPG
P1010007.JPG
P1010006.JPG
P1010005.JPG
P1010004.JPG
P1010003.JPG
P1010002.JPG
P1010001.JPG