Vijesti > Tatjana Dalić : Osobe s invaliditetom uskoro će biti vrlo tražene na tržištu radu

Međunarodni stručni skup u Zadru, deseti po redu, donio je zaključke koji su vrlo ohrabrujući kada je riječ o zapošljavanju osoba s invaliditetom, ali i njihovu boljem pozicioniranju u društvu u cjelini                                                                                                                                                                                                                    Foto: mrms.hr

Vijest primljenu s oduševljenjem i pljeskom na kraju 10. Međunarodnog stručnog skupa iznijela je Tatjana Dalić, pomoćnica ministra rada i mirovinskog sustava. Odlukom ministra Miranda Mrsića, potvrdila je da će se dati nalog Hrvatskom zavodu za zapošljavanje kojim će se umjesto dosadašnjih 50 posto potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom u javnim radovima napraviti izuzetak te će, uz osobe romske nacionalne manjine, i osobe s invaliditetom imati stopostotnu potporu. Dalić je izjavila da odgovorno tvrdi kako će uz mjere koje se provode, osobe s invaliditetom uskoro biti vrlo tražene na tržištu rada i ne teško zapošljiva skupina.
Marijana Grgin iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje istakla je potrebu što veće medijske promocije i javnog govora o kvotnom sustavu zapošljavanja. Novim zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji definirano je tko su sve osobe s invaliditetom, međutim postoje primjeri iz prakse - nepoznanica što s velikim brojem osoba koje imaju invaliditet, ali status im nije riješen i na koji način će se njih vještačiti?
Lidija Hrastić Novak, privremena ravnateljica Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom odgovorila je kako će se po pitanju prava osoba koje nemaju riješen status - status osobe s invaliditetom i prava koja iz njega proizlaze tražiti iz resora koja inače daju određena prava tj. nalaz i mišljenje koje je osnova za ostvarivanje određenih prava će se raditi pri Zavodu za jedinstveno tijelo vještačenja.

Lidija Hrastić Novak, privremena ravnateljica Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom  (Foto: Ana Gospočić)

Nakon dvodnevnog konstruktivnog rada, uz aktivno sudjelovanje svih predavača, stručnjaka i sudionika Stručnog skupa doneseni su slijedeći zaključci:
Zalažemo se za dosljedno provođenje ciljeva zadanih Nacionalnom strategijom o izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom, kao i za provođenje obveza preuzetih Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom, te očekujemo da će se i u narednom razdoblju, pri izradi nove Nacionalne strategije o izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom, voditi računa o stvarnim potrebama osoba s invaliditetom, kao i o potrebi nastavka svih aktivnosti i mjera koje su doprinijele kvalitetnijem životu i općedruštvenoj uključenosti osoba s invaliditetom.
Novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, kao i doneseni provedbeni pravilnici Zakona, rezultat su napora Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, te predstavljaju temelj za uspostavu učinkovitog sustava profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom. Navedenom će doprinijeti i skoro donošenje Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja. Međutim, zalažemo se za što hitniju izmjenu članka Zakona na način da se poslodavcima koji su obveznici zapošljavanja osoba s invaliditetom omogući sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnim radionicama i integrativnim poduzećima u cilju ispunjenja zamjenske kvote.
U cilju uspješnog provođenja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošlavanju osoba s invaliditetom, potrebno je u Zakonu predviđenim rokovima: donijeti Standarde usluga profesionalne rehabilitacije, osnovati centre za profesionalnu rehabilitaciju, te osigurati uvjete i sredstva za njihov rad, implementirati model profesionalne rehabilitacije utvrđen u projektu "Profesionalna rehabilitacija kao metoda integracije osoba s invaliditetom na tržište rada u RH", učinkovito implementirati sustav kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, osnaživanje stručnih kapaciteta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Tatjana Dalić, pomoćnica ministra rada i mirovinskog sustava  (Foto:Goran Stanzl/PIXSELL)

Kako bi se ostvarile prethodne aktivnosti smatramo da je neophodno daleko aktivnije uključivanje ostalih ministarstava, te institucija na državnoj i lokalnoj razini u sve procese vezane uz osobe s invaliditetom, jer samo zajedničkim djelovanjem, i koordinacijom svih institucija i međusobnom suradnjom može se ostvariti nacionalni konsenzus u rješavanju otvorenih pitanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Pružamo potporu novosnovanom Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, te se zalažemo za kontinuitet provođenja aktivnosti koje je provodio Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, a koje su doprinjele razvoju profesionalne rehabilitacije i uključivanju osoba s invaliditetom na tržište rada, te da poticaji za zapošljavanje osoba s invaliditetom ostanu najmanje na istoj razini kao do sada. Nadalje, podržavamo i sve buduće aktivnosti Zavoda koje će unaprijediti položaj osoba s invaliditetom.
Od velike važnosti je da se u narednom razdoblju nađe načina za očuvanje radnih mjesta u postojećim zaštitnim radionicama, kao i radnih mjesta kod ostalih poslodavaca, te da im se određenim zakonskim rješenjima ne oteža daljnje poslovanje.
Za razvoj kvalitetnog i učinkovitog sustava profesionalne rehabilitacije od velikog značaja su stručni radnici koji rade u procesu profesionalne rehabilitacije, te im se treba omogućiti kontinuirano primjereno osposobljavanje i usavršavanje. Nadalje, klijentima u procesu profesionalne rehabilitacije, potrebno je omogućiti pristup obrazovnim programima koji su usmjereni na stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija, a koje su usklađene s potrebama tržišta rada.
Predlažemo da se poticaji za zapošljavanje osoba s invaliditetom, namijenjeni zaštitnim radionicama i integrativnim tvrtkama, izuzmu iz sustava državnih potpora, te da ih se označi kao davanja koja ne mogu biti državna potpora, jer navedeni poticaji zaštitne radionice i integrativne tvrtke dovodi u ravnopravan položaj, a ne u povoljniji položaj u odnosu na ostale poslodavce. Nastaviti suradnju sa svim medijima u cilju senzibiliziranja javnosti o pravima, mogućnostima i potrebama osoba s invaliditetom, a posebno s onima koji su specijalizirani za navedene teme, kao što su emisija "Normalnan život" na HRT-u i news portal za osobe s invaliditetom In-Portal.
U narednoj godini definirati poveznicu između društvene i profesionalne rehabilitacije u cilju što kvalitetnije i učinkovitije integracije osoba s invaliditetom u društvo.
Nastaviti potrebne radnje na osnivanju Europske akademije za profesionalnu rehabilitaciju i integraciju osoba s invaliditetom.
Poticati suradnju sa srodnim institucijama iz zemalja Europske unije, kao i iz zemalja u regiji.

Josip Držaić, ravnatelj ustanove URIHO i predsjednik udruge OSVIT (Foto: Dalibor Urukalović/PIXSELL)

Završnu riječ uputio je Josip Držaić, ravnatelj ustanove URIHO koji se zahvalio nazočnima na odazivu i naglasio: "Ako smo postigli da smo izjednačili osobe s invaliditetom u javnim radovima s Romima puno smo učinili, kako bi udruge uspjele realizirati vrlo kvalitetne vlastite projekte od kojih na neki način svi očekujemo puno, dakle novac koji s njima dolazi iz EU. Treba iskoristiti nove mogućnosti, ali za to neophodna je i podrška."
Interesantno, kao što kaže Držaić, mi u RH govorimo o problemima, dok je termin u Europi izazovi. Izazovi su brojni, postoji strah koji je prirodan, ali zajednički moramo pronaći način probitka kako bi svi bili zadovoljni.
"Trebamo konkretnih edukacija i znanja, sve se mijenja, želimo raditi dobro i cilj nam je doći do Europske akademije za profesionalnu rehabilitaciju i integraciju osoba s invaliditetom", zaključio je Držaić.
Piše: Božica Ravlić

IMG_0047 (Kopiraj).JPG
IMG_0046 (Kopiraj).JPG
IMG_0045 (Kopiraj).JPG
IMG_0044 (Kopiraj).JPG
IMG_0041 (Kopiraj).JPG
IMG_0037 (Kopiraj).JPG
IMG_0029 (Kopiraj).JPG
IMG_0028 (Kopiraj).JPG
IMG_0024 (Kopiraj).JPG
IMG_0018 (Kopiraj).JPG
IMG_0015 (Kopiraj).JPG
IMG_0014 (Kopiraj).JPG
IMG_0009 (Kopiraj).JPG
IMG_0008 (Kopiraj).JPG
IMG_0007 (Kopiraj).JPG
IMG_0006 (Kopiraj).JPG
IMG_0004 (Kopiraj).JPG
IMG_0003 (Kopiraj).JPG
IMG_0002 (Kopiraj).JPG
IMG_0001 (Kopiraj).JPG