PDF dokumenti

Statut udruge OSVIT Zadar, 7. Međunarodni stručni skup
Uloga pružatelja usluga u profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom– europska i hrvatska iskustva
Zadar, 6. Stručni skup 2010.
Profesionalna rehabilitacija osoba s invaliditetom u Europi -
vrata za ponovni ulazak na tržište rada
Zadar, 4. Stručni skup
Osobe s invaliditetom na tržištu rada
Izmjene i dopune Statuta   Izmjene i dopune Statuta

 Zbornik 8. Međunarodni   

 stručni skup

Zbornik 9. Međunarodni stručni skup

 

                             
 
Zbornik 10. Međunarodni stručni skup              Zbornik 11. Međunarodni stručni skup