OSVIT na XIV. Hrvatskom Simpoziju osoba s invaliditetom

U Puli je od 5. do 7. listopada ove godine u hotelu “Histria” održan XIV. Hrvatski Simpozij osoba s invaliditetom, na kojem je sudjelovala i udruga OSVIT, odnedavno pridruženi član SOPIH-a, Zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske. Skup je održan pod pokroviteljstvom Stjepana Mesića, predsjednika Republike Hrvatske, i Jadranke Kosor, predsjednice Vlade Republike Hrvatske, a u suradnji s Istarskom županijom, gradom Pulom i Društvom distrofičara Istre. Nakon svečanog otvaranja Simpozija i pozdravnih govora svečanih izvanika, Simpozij je započeo s radom. Izvješće o radu i ciljevima OSVIT-a podnio je izvršni dopresjednik OSVIT-a dr. Slavko Leban. Izvješće iznosimo na ovom mjestu u potpunosti.
“Poštovane dame i gospodo, OSVIT, udruga ustanova, drugih pravnih osoba i građana koji provode profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Hrvatske, je udruženje građana i drugih pravnih osoba osnovano s ciljem razvoja i promicanja, školovanja, osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom. Udruga OSVIT je pravna osoba, upisana u registar Udruga pri nadležnom državnom tijelu, te djeluje u skladu s Zakonom i svojim Statutom pod punim nazivom.

Ponavljam: centralna zadaća udruge OSVIT je profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Udruga OSVIT ima preko 80 članova pravnih osoba, među kojim na ovom mjestu izdvajamo najvažnije: – Arithera Due – privatna poliklinika za fiz. Medicinu i rehabilitaciju – BELIŠĆE d.d. – Belišće – BILOKALNIK IPA d.d. – Koprivnica – CENTAROPREMA – Rijeka – Centar za odgoj i obrazovanje “VINKO BEK” – Zagreb – DES – Ustanova za prof. Rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Split – Dramski studij slijepih i slabovidnih “Novi Život” – Zagreb – Hrvatski savez slijepih – Zagreb – ITC – Industrijski tokarski centar d.d., Varaždin – LADA Zagreb – Srednja Strukovna Škola – Varaždin – SUVENIR ARBOR VITAE – Zaštitna radionica za osobe s invaliditetom, Sirač – TEKOP NOVA – Pula – TURBORAM d.o.o. – Zaprešić – UNIJAPAPIR d.d. – Zagreb – URIHO – Ustanova za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem, Zagreb Tijela udruge OSVIT su Skupština, Predsjednik Udruge i zamjenik predsjednika, Upravni odbor i Nadzorni odbor; Predsjednik udruge OSVIT je od dana osnivanja pa do danas Prof. Josip Držaić. Ciljevi i djelatnosti udruge OSVIT su razvoj i promicanje školovanja, osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom, a ostvaruje se sljedećim djelatnostima: • vođenjem evidencije o svojim članovima; • praćenjem zakonskih propisa; • predlaganjem izmjena zakonskih propisa; • poticanjem zainteresiranosti građana građane i pravnih osoba, te stručnjaka na suradnju i uključivanje u rad Udruge; • kreiranjem novih oblika i sadržaja rada osoba s invaliditetom; • organiziranjem savjetovanja, simpozije i predavanja; • izdavanjem publikacija, zbornika i priručnika iz područja djelovanja Udruge; • unapređivanjem profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom; • suradnjom s domaćim i međunarodnim institucijama i udrugama koje se bave profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem osoba s invaliditetom; • organiziranjem kreativnih radionica za osobe s invaliditetom; • organiziranjem društvene i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom; • organiziranjem kreativnih radionica za osobe s invaliditetom. Aktivnosti udruge OSVIT su brojne i u stalnom porastu. Nabrojat ćemo ovdje one najvažnije: • Akcija «Vježbajmo zajedno», a koja se odnosi na rekreaciju osoba tzv. treće životne dobi, prosebno na osobe s invaliditetom • Organiziranje Okruglih stolova na temu profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom • Održavanje radionica na temu profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom • Prikazivanje radova likovnih kolonija članica OSVIT-a • Tematska kreativna radionica «Ususret Božiću» • Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom Posebno treba naglasiti održavanje Međunarodnoig stručnog skupa u Zadru, koji je već tri puta održan u organizaciji udruge OSVIT, u suradnji s hrvatskim Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Prvi Skup je održan u svibnju 2007. godine, drugi u svibnju 2008., a treći u svibnju 2009. godine. Međunarodni stručni skup se održava pod pokroviteljstvom vlade Republike Hrvatske, a do sada su pokrovitelji bili g-đa Jadranka Kosor – u svojstvu Hrvatske ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti – te gosp. Damir Polančec, ministar gospodarstva, rada i poduzetništva. Uz domaće predavače na dosadašnjim Međunarodnim skupovima u Zadru su sudjelovali i gosti predavači iz inozemstva – iz Savezne Republike Njemačke, Austrije, Belgije, Sjedinjenih Američkih Država, Slovenije i Makedonije. Međunarodni stručni skup u Zadru, koji se organizira na teme s područja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, vrlo su dobro posjećeni i iz godine u godinu sve kvalitetniji. Na koncu Međunarodnog stručnog skupa donose se zaključci, te izdaje ZBORNIK radova Stručnog skupa. Zaključci Međunarodnog stručnog skupa se dostavljaju Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Uredu pravobranitelja za osobe s invaliditetom, Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Udruga OSVIT izdaje Zbornik radova, a u njemu se objavljuju sva predavanja koja su održana na Međunarodnom stručnom skupu. Posebnu važnost udruga OSVIT pridaje svom djelovanju na mežunarodnom planu, koje je obilježeno jasnom i dosljednom europskom orijentacijom udruge. Glede toga prije svega treba spomenuti da je udruga OSVIT u 2009. godini postala punopravnom članicom dvaju najvećih i najutjecajnih europskih organizacija koje se bave profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem osoba s invaliditetom. To su EASPD i WORKABILITY EUROPE. Obje organizacije imaju sjedište u Briselu.

Generalni tajnik EASPD-a Luk Zelderloo i včlanica Predsjedništva Workability Europe Maria Egger su bili i predavači na trećem Međunarodnom stručnom skupu u Zadru. EASPD je jedna neprofitna (NGO) udruga od opće koristi, koja se bavi problematikom osoba s invaliditetom, te promiče rad preko 8 tisuća organizacija i krovnih udruga koja se bave socijalnim radom. Na osnovu činjenice da 50% nacionalnog zakonodavstva ima svoj izvor u zakonodavstvu Europske unije, EASPD svojom stalnom nazočnošću u Briselu i umrežavanjem s drugim europskim i internacionalnim organizacijama namjerava što više utjecati na EU-politiku na području socijalne ekonomije i rada s osobama s invaliditetom. WORKABILITY EUROPE je prva regionalna grupa koja je 1995. godine osnovana od europskih članica WORKABILITY INTERNATIONAL. Dana 8. veljače 2001. godine sastavljen je prema nizozemskom zakonu pravni okvir WORKABILITY EUROPE kao jedne neovisne neprofitne organizacije. Danas je WORKABILITY EUROPE najveća organizacija u Europi koja se bavi zapošljavanjem osoba s invaliditetom. Ona ima 43 članice u 23 europske države. Rastući broj članica zbrinjava kroz radne programe godišnje više od 1.250.000 osoba s invaliditetom. WORKABILITY EUROPE surađuje s europskim institucijama i trudi se doprinjeti EU-Agendi glede socijalne politike i politike u vezi osoba s invaliditetom.

Jedna od vrlo značajnih aktivnosti udruge OSVIT je sudjelovanje Međunarodnom sajmu zaštitnih radionica u Nürnbergu, koji je najveći sajam takve vrste u Europi. Do sada je OSVIT sa svojim štandom dva puta sudjelovao na tom sajmu, a priprema se i za sudjelovanje na njemu i 2010. godine. I najvažnije: udruga OSVIT je svojim uspješnim nastupima na sajmu uspjela postići da će Republika Hrvatska godine 2011. biti država gost-domaćin na tom najvećem europskom sajmu zaštitnih radionica. Udruga OSVIT urađuje s brojnim organizacijama u Europi koje se bave profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem osoba s invaliditetom, radeći s njima na izradi zajedničkih projekata, a koji su financirani od strane Europske komisije. Na tom području posebno uspješna suradnja je s ustanovom BBRZ iz Linza u Austriji. BBRZ je austrijska ustanova koja u svom sastavu ima zaštitnu radionicu i centar za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, a spada među najbolje ustanove te vrste u Europi. Osim na stručnom planu – zajednički projekti, razmjena stručnih osoba i dr. – OSVIT surađuje s tom austrijskom ustanovom i na sportskom planu. Glede suradnje s drugim austrijskim zaštitnim radionicama treba spomenuti suradnju s najvećom austrijskom radionicom GEW u Salzburgu. Suradnja s organizacijama u Njemačkoj je također značajni dio međunarodne suradnje udruge OSVIT. Tako je na prijedlog Savezne radne zajednice zaštitnih radionica Njemačke (BAG WfbM) OSVIT postao partner s udrugom zaštitnih radionica pokrajine Berlin. Udruga OSVIT održava vezu i sa zaštitnim radionicama u Sloveniji, a u pripremi su i oblakovanja suradnji sa srodnim udrugama u Nizozemskoj, Italiji i Švedskoj.

Kod toga valja posebno naglasiti početak suradnje s organizacijom «Workability Europe Bussines», koja se posebno odnosi na zapošljavanje osoba s invaliditetom i njihovom sudjelovanje u gospodarskom životu. Udruga OSVIT sa svojim iskustvom surađuje savjetodavno i s srodnim udrugama u Bosni i Hercegovini, planira i određene aktivnosti sa sličnim udrugama u Crnoj Gori i Makedoniji. Udruga Osvit organizira stručne radionice (work shops), od kojih posebno treba istaći vrlo uspješnu i dobro posjećenu radionicu koju je 2008. godine vodila g-đa Laura Owens, proferorica na Faklutetu za profesionalnu rehabilitaciju u američkoj saveznoj državi Massachusetts.¸ Udruga OSVIT je otvorena za sve pravne osobe i privatne osobe koje se bave ili namjeravaju baviti profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem osoba s invaliditetom. Stoga u ime Predsjedništva udruge OSVIT pozivam sve zainteresirane da se učlane u našu udrugu.