Zaključci 8. Međunarodnog stručnog skupa

8. MEĐUNARODNI STRUČNI SKUP

 Zahtjevi i potrebe tržišta rada  kao izazov za osobe s invaliditetom

Zadar, 10. i 11. svibnja 2012.

 

 

Organizatori Stručnog skupa:

 

OSVIT – Udruga ustanova, drugih pravnih osoba i građana koji provode profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Hrvatske

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Republike Hrvatske

u suradnji s Ministarstvom za rad, socijalnu skrb i zaštitu potrošača Republike Austrije

 

Pokrovitelji međunarodnog skupa:

 

 – ministar Mirando Mrsić, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

 Republike Hrvatske

– ministar Rudolf Hundstorfer, Ministarstvo rada, socijalne skrbi i zaštite potrošača Republike Austrije

 

Nakon  izlaganja i rasprave sudionika 8. Međunarodnog stručnog skupa prihvaćeni su sljedeći:

 

 

Z A K L J U Č C I

 

  1. Organizatori i sudionici Međunarodnog  stručnog skupa u provedbi Nacionalne strategije u izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom i Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom kontinuirano se zalažu za ostvarivanje  ciljeva profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

 

  1. Osobe s invaliditetom su potencijal za tržište rada koji tek treba razviti. Ulaganja u smislu obrazovanja, osposobljavanja i rehabilitacije su ekonomska nužnost. Međunarodna razmjena iskustva je potrebna da se postignuti standardi racionalno primijene i izbjegnu pogreške. Ukazuje se potreba kontinuiteta daljnje suradnje u organiziranju takovih međunarodnih skupova.

 

  1. Podrška daljnjem razvoju sustava  započetog modela radnih centara i virtualnih radionica kao dijelova hrvatskog modela profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom jer se  pokazao  kao primjer dobre prakse.

U tom smislu za očekivati je osiguravanje zakonodavne i financijske potpore.

Uspostavljanje referalnog i regionalnih centara za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj treba biti dio državne strategije.

 

  1. Također i osobe s invaliditetom moraju sudjelovati u prilagodbi promjena u novonastalim uvjetima na tržištu rada kroz dodatna cjeloživotna usavršavanja i prekvalifikacije.

S ciljem rušenja postojećih  predrasuda i prepreka poslodavce treba cjelovito  informirati u sagledavanju pozitivnih mogućnosti koje im se pružaju u zapošljavanju osoba s invaliditetom.

 

  1. Podržavamo  daljnje aktivnosti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u provedbi Nacionalne strategije i njegovoj podršci svim sudionicima koji se bave profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem osoba s invaliditetom. Ističemo nužnost uspostave mjesta centralnog nadzora i neovisnog mjesta utvrđivanja i vještačenja preostale radne sposobnosti i invaliditeta.

 

  1. Podržavamo inicijativu Ministarstva rada i mirovinskog sustava za izradu novog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

 

 

  1. Smatramo nužnim uspostavu  obveznog kvotnog sustava i za druge poslovne subjekte a ne samo za javni sektor. Prijedlog je da uvid i nadzor nad uplatom  obavlja Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanja osoba s invaliditetom.

 

  1. Nužno je pronaći izvore sredstava za djelovanje lokalnih centara u većim gradovima te uvažavati  zahtjeve i potrebe  tih sredina.

 

 

  1. Zadužuje se Organizacijski odbor ovog Skupa za formiranje  inicijativnog tijela za pokretanje  Europskog instituta za profesionalnu rehabilitaciju i integraciju osoba s invaliditetom u kojem će biti predstavnici relevantnih inozemnih i domaćih institucija.