Zaključci 9. Međunarodnog stručnog skupa

Nakon izlaganja i rasprave sudionika 9. Međunarodnog stručnog skupa
prihvaćeni su sljedeći:

                                                                                          ZAKLJUČCI

 

1. Svi dosadašnji Međunarodni stručni skupovi održani u Zadru u okviru Nacionalne strategije u izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom, a sukladno Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom, uvažavajući pozitivne propise predložene su promjene u skladu s međunarodnom praksom i ciljevima profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.
U provedbi navedenog zalažemo se za:
• jačanje uloge Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
• uvođenje kvotne obveze za poslodavce
• registar/očevidnik/OSI
• sustav cjelovite rehabilitacije u zajednici
• jedinstveno tijelo vještačenja
• različte oblike zapošljavanja OSI
• sustavno financiranje zaštitnih radionica, radnih centara i integrativnih institucija
• jačanje podrške sredstava  javnog informiranja
• korištenje sredstava iz EU fondova
• Europski institut za profesionalnu rehabilitaciju i integraciju OSI

2. Rezultati projekta „Profesionalna rehabilitacija kao metoda integracije osoba s invaliditetom na tržište rada u RH“ dali su model profesionalne rehabilitacije, zasnovan na europskim standardima, koji se temelji na multidisciplinarnom pristupu uvažavajući individualne potrebe i mogućnosti svake osobe s invaliditetom, kao i potrebe lokalnog tržišta rada i mogućnosti financiranja naručitelja usluge profesionalne rehabilitacije te bi se kao takav trebao u cijelosti primijeniti u RH.

3. Institut Case Managementa, kao inovativni pristup u upravljanju konkretnim postupkom profesionalne rehabilitacije, omogućava kontrolu i sigurnost čitavog procesa rehabilitacije. Kako bi se osigurao maksimalni učinak mjera profesionalne rehabilitacije, uz najmanje moguće troškove treba biti sastavni dio procesa profesionalne rehabilitacije, uz osiguravanje edukacije iz tog područja, stručnjacima koji sudjeluju u procesu profesionalne rehabilitacije.

4. Modeli radnog centra i virtualne radionice (vježbeničke tvrtke) predstavljaju programe za održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti za neposrednu pripremu za zapošljavanje nezaposlenih osoba s invaliditetom, što je u skladu sa člankom 4. točka (4) nacrta prijedloga novog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Evaluacija do sada postignutih rezultata ovih novih rehabilitacijskih programa pokazala je da oba modela znatno doprinose jačanju profesionalnih i osobnih kompetencija dugotrajno nezaposlenih osoba s ivaliditetom, njihovoj boljoj integraciji na tržište rada te većoj socijalnoj uključenosti. Stoga ih treba uvrstiti u budući katalog usluga profesionalne rehabilitacije.

5. U procesu edukacije, osim samih korisnika, treba uključiti i sve relevantne subjekte kako bi razina obrazovanja, stručnog osposobljavanja i vještine uključivanje u procese rada bila zadovoljavajuća kako za korisnike tako i za poslodavce.

6. Nastavljajući podršku koju dobivamo od sredstava javnog informiranja preko pisanih i elektroničkih medija pokrenut je i In-portal za osobe s invaliditetom s ciljem potpunijeg informiranja o svim problemima vezanim za život i rad osoba s invaliditetom.

7. Višegodišnja inicijativa oko osnivanja Europskog instituta za profesionalnu rehabilitaciju i integraciju osoba s invaliditetom na ovome Međunarodnom stručnom skupu trebala bi biti pretočena u konkretnu aktivnost kroz imenovanje Radne skupine, sastavljene od domaćih i inozemnih predstavnika, za osnivanje gore navedenog instituta.

8. Uvažavajući donošenje novog zakona, polazeći od prava osoba s invaliditetom, zalažemo se za sve ono što će svojim odredbama unaprijediti nova zakonska regulativa, a da se pri tome ne dovode u pitanje postignuti standardi s područja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.

9. Nakon 9. međunarodnog stručnog skupa nužno je organizirati okrugle stolove, seminare, koordinacije, razmjene iskustava i slično, na kojima bi se konkretiziralo provođenje pojedinih tematskih oblasti, ali i informiralo o dionicima, odnosno procesima reformi koje unose novi relevantni pravni akti.

Organizator ili suorganizator navedenih skupova biti će OSVIT, a sudionici bi trebali biti predstavnici civilnog društva, vladinog  i poduzetničkog sektora kako bi se postigla djelotvorna sinergija u provedbi profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom u Hrvatskoj, njihova zapošljavanja i integracije.