Udruga Osvit s HGK-om potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom

Udruga Osvit s HGK-om potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom

“Izražavamo zadovoljstvo spremnošću HGK za djelovanje radi zapošljavanja osoba s invaliditetom te u njoj pronalazimo sugovornika za razgovor o našim problemima, radu i izazovima koji su pred nama“, kazao je Josip Držaić, predsjednik udruge Osvit

Mogućnost suradnje Hrvatske gospodarske komore (HGK) i udruge Osvit, koja okuplja ustanove i druge pravne osobe i građane koji provode profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, u rješavanju prepreka za zapošljavanje, bile su teme sastanka predstavnika ustanova i zaštitnih radionica s predstavnicima HGK, održanog 18. srpnja u HGK-u.

“Ovo je prvi konzultativni radni sastanak predstavnika udruge Osvit i HGK-a kao početak uspješne i dobre suradnje za koju su zainteresirane obje strane“, istaknuo je Davorko Vidović, savjetnik za radnu politiku i zapošljavanje u HGK-u.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji

Komora je kao institucija uvijek u svojoj povijesti imala visoku razinu socijalne odgovornosti i humaniteta te shvaćanja gospodarstva kao najvažnije djelatnosti društvene dobrobiti zajednice i pojedinca.

“HGK je stoga na raspolaganju institucijama koja okupljaju osobe s invaliditetom radi rješavanja uočenih problema“, kazao je Vidović, napomenuvši kako je ovih dana u saborskoj proceduri i prijedlog novog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, o čemu se pozitivno očitovala i HGK, a koji je pripreman i usklađen s Akcijskim planom Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom u Europi 2006. – 2015.

Povjerenica predsjednika RH za osobe s invaliditetom Vesna Škulić istaknula je potrebu uspješnijeg uključivanja osoba s invaliditetom u sustav rada. Trend je u Hrvatskoj ove godine više zapošljavanja osoba s invaliditetom nego u 2012. godini, a tome su pridonijele mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, no te su mjere prestale postojati 1. srpnja, ulaskom Hrvatske u EU, napomenula je Škulić dodavši kako je u Hrvatskoj 12,5 posto osoba s invaliditetom.

Držaić: Bez poticaja nema ni zapošljavanja OSI

Predsjednik udruge Osvit , ujedno i ravnatelj ustanove URIHO, Josip Držaić istaknuo je kako su u brojnim anketama poslodavci širokih ruku kod zapošljavanja osoba s invalititetom, ali u praksi to nije slučaj.

“Kad više nema poticaja za zapošljavanje onda zapošljavanje tih osoba prestaje”, istaknuo je. “Izražavamo zadovoljstvo spremnošću HGK za djelovanje radi zapošljavanja osoba s invaliditetom te u njoj pronalazimo sugovornika za razgovor o našim problemima, radu i izazovima koji su pred nama“, kazao je Držaić.
“Cilj nam je stvoranje zakonskih uvjeta te postići da ta zakonska regulativa stvarno i zaživi”, kazao je Držaić napomenuši kako je u Austriji 20 posto stanovnika s invaliditetom, u Finskoj 30 posto, Bugarskoj šest posto, a u Hrvatskoj oko 10 posto kao realnoj brojci.

Svladati prepreke – i predrasude

Prepreke za osobe s invaliditetom su brojne, kao što je neadekvatan sustav obrazovanja, suficitarnost stečenih zvanja, niža formalna razina obrazovanja u odnosu na ostatak populacije, nedostatak radnog iskustva, dugotrajna nezaposlenost, nepristupačnost prijevozu i radnim mjestima te propisi koji potiču rentne tendencije (osobe gube osobnu invalidninu pri zapošljavanju), istaknuo je Držaić dodavši kako je cilj okupiti ljude u radne centre te zaštitne radionice kako bi se osposobili za zapošljavanje pod općim uvjetima.

HGK može pomoći u informiranju, marketingu, zagovaranju interesa osoba s invaliditetom, potporama stručnjaka HGK, povezivanju s poslovnim subjektima, upoznavanju članica HGK te lobiranju, a značajna bi bila i mogućnost osnivanja poslovne zajednice koja bi okupljala poslovne subjekte osoba s invaliditetom, istaknuo je Držaić napomenuvši URIHO ustanovu za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem, koja ima 300 osoba s invaliditetom te 300 korisnika u drugim centrima, a djelatnosti su proizvodnja tiska, kožne galanterije, obuće, konfekcije, ortopedskih pomagala, metalne galanterije, kao i radionice keramike te profesionalne rehabilitacije.