Udruga OSVIT-Sustavi komunikacija osoba sa slušnim i govornim poteškoćama

Cilj projekta je senzibilizirati širi krug ljudi o gluhim osobama i njihovim poteškoćama u svakodnevnoj komunikaciji sa čujućima. Pozivamo vas na predavanja od 2. srpnja u Galeriji Sunce na adresi Držićeva 1, Zagreb

Izuzetno nam je zadovoljstvo pozvati vas na predavanja koja će se održavati u sklopu projekta Udruge OSVIT “Sustavi komunikacija osoba s invaliditetom sa slušnim i govornim poteškoćama“ , financiranog od strane Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Cilj projekta je senzibilizirati širi krug ljudi o gluhim osobama i njihovim poteškoćama u svakodnevnoj komunikaciji sa čujućima. S obzirom na veliki interes koji je pobudio projekt iz srpnja 2011. godine “Edukacija znakovnog jezika u funkciji poštivanja različitosti”, namijenjen zaposlenicima zaštitnih radionica, a koji se kontinuirano nastavio provoditi u 2012., ovim projektom želimo uključiti i sve vas kojima bi predavanja koristila u svakodnevnom radu i komunikaciji s osobama s invaliditetom sa slušnim i govornim poteškoćama.

Veliko nam je zadovoljstvo pozvati vas na predavanja renomiranih hrvatskih stručnjaka s područja rada s osobama s invaliditetom sa slušnim i govornim poteškoćama.

Teme i raspored predavanja:

02. 07.2014. 14:00-18:00 h – prof.dr.sc. Sandra Bradarć Jončić “Bilingvalna – bikulturalna edukacija”

03. 07.2014. 14:00-18:00 h – doc.dr.sc. Luka Bonetti ,”Posebni oblici komunikacijske podrške”

04. 07.2014. 14:00-18:00 h – doc.dr,sc. Marina Milković ,”Osnove gramatike hrvatskog

znakovnog jezika” i ,”Etika i kodeks struke” – dio

07. 07.2014. 14:00-18:00 h – doc.dr.sc. Adinda Dulčić ,”Predvještine za komunikacijsku podršku osobama s invaliditetom sa slušnim i govornim poteškoćama”

08. 07. 2014. 14:00-18:00 h – prof.dr.sc. Ljubica Pribanić ,”Neverbalna komunikacija”

09. 07. 2014. 14:00-18:00 h – Mirjana Juriša, prof.def. , “Osobe s invaliditetom s naglaskom na gluhoću i nagluhost” i ,,Etika i kodeks struke” – drugi dio

Sva predavanja održat će se u Galeriji Sunce na adresi Držićeva 1.