12. stručni skup u Zadru: Osobe s invaliditetom snaga su za promjene, no još treba ulagati u njihovo zapošljavanje

“Budućnost je u našim rukama, no svi moramo zajedno sudjelovati u njezinoj realizaciji”, naglasio je Josip Držaić, predsjednik udruge Osvit i ravnatelj ustanove URIHO

 

U organizaciji udruge Osvit i Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u Zadru je 12. i 13. svibnja, pod pokroviteljstvom Ministarstva rada i mirovinskog sustava, održan 12. Međunarodni stručni skup na temu ‘Profesionalnom rehabilitacijom do zapošljavanja – snaga za promjenu’.

“Počelo se prije mnogo godina sa simpozijem na kojem je dogovoreno kako bi trebala krenuti profesionalna rehabilitacija, a danas smo došli do trenutka u kojem razgovaramo da u Hrvatskoj postoji snaga za promjene”, kazao je Josip Držaić, predsjednik udruge Osvit u pozdravnom govoru sudionicima.

Naglasio je da se nemamo čega sramiti po pitanju zapošljavanja osoba s invaliditetom, obzirom da je na tom području učinjeno mnogo, no može i bit će bolje.

“Dokaz je veliki odaziv pozvanih gostiju u Zadar, dakle 200-injak sudionika iz cijele Europe. Ljudi koji su preuzeli odgovorne funkcije u novoj Vladi prisustvuju skupu što je garancija da su ti dužnosnici spremni činiti dobro u interesu osoba s invaliditetom. Civilizacijsko pitanje je poboljšanje uvjeta života potrebitih – osoba s invaliditetom koje su značajna društvena skupina. U odnosu prema njima danas se procjenjuje stupanj kulturnog, civilizacijskog i socijalnog dostignuća svake države, grada, mjesta i institucije. U današnje vrijeme ni jedna osoba s invaliditetom ne bi trebala biti usamljena ili potisnuta na marginu da ne može zadovoljiti većinu svojih civilizacijskih potreba. Hrvatska je puno učinila na tom polju od svoje samostalnosti , no pitanje je da li je to dovoljno?! Očekujemo od sadašnje ministrice rada i mirovinskog sustava i njezinih suradnika da ćemo biti partneri te želimo surađivati, unaprijeđivati i dograđivati. Skupina smo koja misli da dobro dolazi onima koji vjeruju, još bolje onima koji su strpljivi, a najbolje onima koji ne odustaju. Osobe s invaliditetom i svi koji rade s njima su strpljivi, vjeruju i ne odustaju na putu kojim idemo da budemo što bliže europskim prijateljima. U ovim trenucima  često se tvrdi kako poslodavci govore da su ove osobe parafiskalni  nameti, da koštaju, ali sve košta. Mi znamo da se ono što uložimo u rehabilitaciju i zapošljavanje osobe s  invaliditetom, prema praksi europskih zemalja koje su to već učinile, vraća deseterostruko. Stoga, otvorimo sva pitanja osoba s invaliditetom, prepoznajmo njihove vrijednosti, sposobnosti, znanja i mogućnosti te ih stavimo u funkciju naše domovine više no što je učinjeno. Budućnost je u našim rukama, no svi moramo zajedno sudjelovati u njezinoj realizaciji”, naglasio je Držaić.

“Osobe s invaliditetom posljednjih godina uključuju se u svijet rada i tu je učinjen veliki pomak, a na nama je da nastavimo raditi dalje, a sve neučinkovite promjenimo”, riječi su kojima je Skup pozdravila Nada Šikić, ministrica rada i mirovinskog sustava.

“Naša vizija je društvo jednakih mogućnosti za sve. Želimo ukloniti sve prepreke koje društvo stavlja pred osobe s invaliditetom i pružiti im priliku za ostvarenje njihovih potencijala”, zaključila je ministrica Šikić.

Luk Zelderloo, jedan od osnivača i glavni tajnik EASPD-a, mreže koja predstavlja više od 10 tisuća pružatelja usluga za osobe s invaliditetom u pozdravnom govoru istakao da je “način na koji vlast pruža potpore osobama s invaliditetom izazov je za društvo, a njihovo zapošljavanje najvažniji instrument protiv siromaštva“.

Održana je i pokazna utakmica sjedeće odbojke Invalidskog odbojkaškog kluba ‘Zagreb’. Klub okuplja invalide Domovinskog rata ostale osobe s invaliditetom u s ciljem prihvaćanja vlastitog hendikepa i sporta kao oblika rehabilitacije i mogućnosti provođenja slobodnog vremena; zadovoljavanja potrebe za očuvanjem, održavanjem, poboljšanjem i unapređenjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja.

Skupu su, uz ministricu Šikić, nazočili i zamjenik ministrice rada i mirovinskog sustava Ante Vučić, glavna savjetnica ministrice rada i mirovinskog sustava Melita Čičak, predsjednik Saborskog odbora za rad prof. dr. Mirando Mrsić, savjetnik u HGK, Davorko  Vidović ,ravnatelj Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje, Ivo Bulaja, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ante Lončar, ravnateljica Centra za profesionalnu rehabilitaciju, Damira Benc, brojni domaći i gosti iz inozemstva te međunarodne institucije EASPD, BBRZ i BWG.

Nakon dvodnevnog konstruktivnog rada povjerenstvo je donijelo zaključke koji će se proslijediti najvišim tijelima Republike Hrvatske.

 

 1. Zalažemo se za dosljedno provođenje uvedenih zakonskih rješenja u ovom području kao i za provođenje obveza preuzetih Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom te očekujemo da će se o njihovoj provedbi voditi računa o stvarnoj potrebi osoba s invaliditetom kao i potrebi nastavka svih aktivnosti i mjera koje su doprinijele kvalitetnijem životu i općedruštvenoj uključenosti osoba s invaliditetom.
 2. U narednom razdoblju očekujemo evaluaciju zakona o profesionalnoj rehabilitaciji u provedbi pravilnika zakona te zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja i očekujemo da će se ona rješanja koja su se u praksi pokazala kao uspješna nastaviti primjenjivati, a ona što su se pokazala kao neprovediva ili nedostatna izmijeniti ili unaprijediti.
 3. Tražimo jačanje sustava kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom.
 4. Zalažemo se da i ostala zakonska regulativa koja se odnosi na profesionalnu rehabilaitaciju za zapošljavanje OSI se uskladi sa zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI.
 5. Očekujemo da će se nastaviti sa stvaranjem potrebnih uvjeta za cijelovitu implemenataciju modela profesionalne rehabilitacije i standarta usluga profesionalne rehabilitacije.
 6. Iskazujemo potrebu da se svi dionici u sustavu aktivnije uključe u razvoj programa socijalnog uključivanja za privemeno nezapošljive OSI.
 7. Zalažemo se za kontinuirano jačanje centara za profesionalnu rehabilitaciju kao i za izjednačavanje kvalitete pružanja usluga u centrima.
 8. Zalažemo se za osnaživanje postojećih zaštitnih radionica i osiguravanje uvjeta za njihov daljnji razvoj.
 9. Kako bi se ostvarile prethodne aktivnosti smatramo da je neophodno daleko aktivnije uključivanje ostalih ministarstava a posebno Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta te institucija na državnoj i lokalnoj razini u sve procese vezane uz OSI jer samo zajedničkim djelovanjem i koordinacijom svih institucija i međusobnom suradnjom može se ostvariti nacionalni konsenzus u rješavanju otvorenih pitanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osi.
 10. Pružamo potporu svim aktivnostima Vlade RH, Ministarstva rada i mirovinskog sustava te Zavoda za vještačenje, a posebno sektor za profesionalnu rehabilitaciju koji će unaprijediti položaj OSI.
 11. S obzirom na ograničenja sukladna uredbi komisije EU broj 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocijenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem po primjeru članka 107 i 108 ugovora o funkcioniranju EU kod isplate poticaja za zaštitne radionice od velike je važnosti osigurati potrebna sredstva Zavoda za vještačenja za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama. Navedena sredstva omogućit će stvaranje novih radnih mjesta za osi, za očuvanje postojećih radnih mjesta. Dovođenje zaštitnih integrativnih tvrtki u približno ravnopravni položaj s ostalim poslodavcima te će pozitivno djelovati na razvoj njihovog daljnjeg poslovanja i opstanka na tržištu. Od velike je važnosti da se u narednom razdoblju nađe načina za očuvanje radnih mjesta u postojećim zaštitnim radionicama kao i radnih mjesta kod ostalih poslodavaca te da im se određenim zakonskim rješanjima ne oteža daljnje poslovanje.
 12. U cilju zadržavanja postojećih radnih mjesta za OSI ali i otvaranje novih radnih mjesta potrebno je kontinuirano raditi na razvoju novih načina zapošljavanja OSI stoga je od velikog značenja osiguranje potrebnih sredstava Zavoda za vještačenje za programe inovativnog zapošljavanja na otvorenom tržištu rada, ali i za samozapošljavanje OSI pod uvjetom da imaju održive poslovne planove. Također se zalažemo da Zavod za vještačenje osigura mogućnost raspodjele sredstava za programe inovativnog zapošljavanja za zaštitne integrativne radionice.
 13. Za razvoj kvalitetnog i učinkovitog sustava profesionalne rehabilitacije od velikog značaja su stručni radnici koji rade u procesu profesionalne rehabilitacije te im se treba omogućiti kontinuirano primjereno osposobljavanje i usavršavanje u područnom zavodu za vještačenje.
 14. Potrebno je nastaviti suradnju sa svim medijima u cilju senzibiliziranja javnosti o pravima, mogućnostima i potrebama OSI, a posebno s onima koji su specijalizirani za namijenjene teme kao što su emisija ‘Normalan život’ na HRT-u i specijalizirani medij In Portal.
 15. Potrebno je nastaviti sa poticanjem suradnje sa srodnim institucijama iz zemalja Europske unije kao i zemalja u regiji.

 

Međunarodni stručni skup zatvorio je predsjednik Osvita te ravnatelj ustanove URIHO, Josip Držaić.

“Mi smo snaga koja drži našu budućnost u vlastitim rukama. Rezultat velikih promjena ovisi o nama, u Europi govore o problemima, a nama su to izazovi i s time smo u povoljnijoj situaciji. Ciljeve i mogućnosti treba ostvariti kroz veliku logistiku koja postoji u udrugama i institucijama osoba s invaliditetom. Moramo se zajedno s krovnim organizacijama boriti protiv svrstavanja osoba s invaliditetom u razne alternativne skupine”, zaključio je Držaić.

 

Piše: Božica Ravlić