OSVIT SUDJELUJE NA MEĐUNARODNOM PROJEKTU R.E.S.E.T.

Udruga OSVIT aktivni je sudionik na europskom međunarodnom projektu R.E.S.E.T. – Relaunching employment with social economy in the territories. Projekt traje do kraja 2021. godine.

 

Korisnik Projekta je Regija Occitanie (Francuska) a partneri su Grad Zagreb, Regija Emilia-Romagna (Italija), Valencijska zajednica (Španjolska), Euclid Network (Nizozemska), ACT grupa (Hrvatska), Valencia (Španjolska) i Groupe SOS Pulse (Francuska).

Projektom R.E.S.E.T. unaprijedit će se interakcija i poboljšati suradnja između postojeće mreže socijalne ekonomije i dionika na regionalnoj i lokalnoj razini unutar prioritetnih područja „Misija socijalne ekonomije”, potaknuti međuregionalno učenje između dionika socijalne ekonomije te dati doprinos postupnoj izgradnji zajednice socijalne ekonomije.

Opći cilj projekta je uspostaviti mrežu regionalnih i lokalnih vlasti EU-a za razmjenu najboljih praksi o tome kako koristiti model socijalne ekonomije za spas radnih mjesta (kako ih stvoriti, sačuvati i transformirati, vodeći računa i o ranjivim skupinama). Aktivnosti na ovom projektu usmjerene su na sve dionike koji su uključeni u stvaranje, očuvanje i transformaciju poslova sa pozitivnim društvenim utjecajem, a koji će neizravno pridonijeti uključivanju na tržište rada nezaposlenih osoba.

 

Tekst: Filip Kozlica