Održana skupština Udruge Osvit

Dana 5. prosinca 2023. godine u prostorijama WESPA Spaces održana je godišnja skupština Udruge Osvit.

Uz članove Udruge skupštini su prisustvovali i saborska zastupnica Ljubica Lukačić, posebni savjetnik ministra rada Ante Vučić te predstavnici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Na skupštini je predstavljen i usvojen plan rada Udruge za 2024. godinu, izvješće o radu za 2023. godinu, a donijeta je i odluka o visini članarine za 2024. godinu te promjeni sjedišta Udruge.

Donesena je odluka o osnivanju radnog tijela stručnih radnika članica Udruge Osvit i organizaciji 17. međunarodnog stručnog skupa u 2024. godini.

Predstavljene su aktivnosti u radu integrativnih i zaštitnih radionica te je inicirano osnivanje radne skupine u sklopu Udruge Osvit koja će izraditi prijedloge s ciljem poboljšanja rada integrativnih i zaštitnih radionica i razvoja sustava profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.