Osvit radna skupina

Osvitova radna skupina za izmjene zakona počela sa radom

22. veljače 2024. u Zagrebu u WESPA Spaces održan je prvi sastanak OSVIT-ove radne skupine za izmjene zakonskih i podzakonskih propisa na području zapošljavanja osoba s invaliditetom. Tijelo sastavljeno od predstavnika zaštitnih radionica, integrativnih radionica, radnih integrativnih jedinica i centara za profesionalnu rehabilitaciju raspravilo je trenutačno stanje na području pravne regulative zapošljavanja osoba s invaliditetom i utvrdilo problematične segmente u okviru kojih su poboljšanja nužna kako bi sustav zapošljavanja osoba s invaliditetom u Hrvatskoj bio pravedniji i održiv. Na sljedećim sastancima Udruga OSVIT će usuglasiti prijedloge koje će zatim uputiti Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, kao i nadležnom Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Neke od tema kojima se radna skupina bavi biti će raspravljene i na 17. međunarodnom stručnom skupu Udruge OSVIT koji će biti održan u svibnju 2024. godine.