OSVIT

   

PODACI ČLANICA  UDRUGE OSVIT 

ADIUTOR
Kneza Mislava 7, 10000 Zagreb
Djelatnost:8559, Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.
OIB:85175240089
MB:04144791
Godina osnivanja: 2013. 

 

CENTAR DUBRAVA
Prilaz Tomislava Špoljara 2, Zagreb
Djelatnost:8730, Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom
OIB:31982620821MB:03217191
Godina osnivanja:1966.

 

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VINKO BEK
Kušlanova 59a, 10000 Zagreb
Djelatnost: 87.20 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima (NKD 2007)
OIB: 16898882733
MB: 3205819
Godina osnivanja:1963

 

CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK
Tadije Smičiklasa 2, Osijek
Djelatnost:8899, Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.
OIB:57200304958MB:03021866
Godina osnivanja:1995.

 

CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU RIJEKA
Lošinjska 16, Rijeka
Djelatnost:8810, Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom
OIB:99737296287MB:04453433
Godina osnivanja:2015.


CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU SPLIT
Sinjska 2, Split
Djelatnost:8810, Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom
OIB:60142045282MB:04451660
Godina osnivanja:2015.

 

CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU ZAGREB

Ilica 29, Zagreb

Djelatnost:8810, Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom
OIB:69410598395MB:04370503
Godina upisa u registar:2015.

 

CENTAR ZA SOCIJALNU INKLUZIJU ŠIBENIK
Stjepana Radića 46, 22000 Šibenik
Djelatnost: 87.20 Djelatnost socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju,
duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima (NKD
007)
OIB: 27694556635
Godina osnivanja: 2003.

 

DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Hercegovačka bb, 48000 Koprivnica
Djelatnost: 88.99 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.
OIB:52577681272
MB:01691082
Godina osnivanja: 2000.

 

DRUŠTVO OBOLJELIH OD MULTIPLE SKLEROZE ZADAR
Josipa bana Jelačića 18, 23000 Zadar
Djelatnost:8899, Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.
OIB:35727215868
MB:01886347
Godina osnivanja:2004.

 

HEDONA D.O.O
Trg Antuna Nemčića 7
48260 Križevci
Djelatnost:1082, Proizvodnja kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda
OIB:94041624698
MB:02984334
Godina osnivanja:2013.

 

HRAST-EXPORT-PUKLAVEC  d.o.o.
Hrastovljan, Hrastovljan 1c
Djelatnost: 16.23. Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata
OIB: 02570216749
Godina osnivanja: 1994.

 

HRVATSKI SAVEZ UDRUGA TJELESNIH INVALIDA

Šoštarićeva 8, 10000 Zagreb

Djelatnost: 88.99 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.
OIB:12859943483
MB:03228169
Godina osnivanja:1997.

 

LABTEX d.o.o.
Slavonska avenija 52/g, Zagreb
Djelatnost:1412, Proizvodnja radne odjeće
OIB:14047473247
MB:02843137
Godina osnivanja:2012.

 

LADA

Badalićeva 23a, 10 000 Zagreb

Djelatnost:14.12 Proizvodnja radne odjeće

OIB:53038317655
MB:03214664
Godina osnivanja:1995

 

KROKOTEKS
Zagrebačka 60, 10380 Sveti Ivan Zelina
Djelatnost: 14.12 Proizvodnja radne odjeće (NKD 2007)
OIB: 47621316514
Godina osnivanja: 2009.

 

SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA
Kneza Mislava 7, 100000 Zagreb
Djelatnost:8899, Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.
OIB:25640412631
MB:03271609
Godina osnivanja:1975.

 

SOCIJALNA ZADRUGA HUMANA NOVA ČAKOVEC
Mihovljanska 89, ČAKOVEC
Djelatnost:1392, Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
OIB:27711345503MB:02753049
Godina upisa u registar:2011.

 

SOIH (ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE)

SAVSKA CESTA 3/I, ZAGREB
Djelatnost:8899, Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.
OIB:52838275498MB:03231151
Godina osnivanja:1990.

 

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
Ul. Božene Plazzeriano 4, 42000, Varaždin
OIB:58748387962
MB: 3950557

 


Zaštitna radionica TEKOP NOVA

Adresa:  Trg I. istarske brigade 2

52104 Pula

OIB: 33876111143

MB: 01767615

Godina osnivanja:2003.

e- mail adresa: info@tekop-nova.hr

 

 

UDRUGA INVALIDA KRŽEVCI
Trg Antuna Nemčića 7, 48260 Križevci
Djelatnost:8899, Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.
OIB:30631508915
MB:01440934
Godina osnivanja:1999.

 

UDRUGA OSI KUTINA
Augusta Šenoe 2, 44320 Kutina
Djelatnost:8899, Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.
OIB:45430083021
MB:03461998
Godina osnivanja:1997.

 

UDRUGA TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR
I. Gundulića 1, 43000 Bjelovar
Djelatnost:8899, Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.
OIB:16449983799
MB:01889982
Godina osnivanja:2004.

 

URIHO, Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Av. M. Držića 1, Zagreb
Djelatnost:8810, Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom
OIB:77931216562
MB:03278514
Godina osnivanja:1989.

 

Ustanova DES
114 brigade br. 14, 21 000 Split 
Djelatnost:1814, Knjigoveške i srodne usluge
OIB:23754648622
Godina osnivanja:1997

 

USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE  SUVENIR ARBOR 
Stjepana Radića 74, Sirač
Djelatnost:1610, Piljenje i blanjanje drva
OIB:05057669777
MB:02063000
Godina osnivanja:2006. 

 

ZNAK TIŠINE d.o.o.

Kneza Mislava 7, Zagreb

OIB: 55286267688

 

QUAHWA d.o.o.

Ulica Nikole Tesle 9/1, Zagreb

OIB 96516152119  

 

MACAN d.o.o.

Ljubijska ulica 52, Zagreb

OIB 66000671692  

 

MEWO d.o.o. 

Mije Srnaka 51, Petrinja

OIB 78278848227  

 

TT INCORE d.o.o.

Matije Mesića 23A, Brckovljani

OIB 14630097084 

 

KopriVITA d.o.o.

Trg dr. Žarka Dolinara 17, Koprivnica

OIB 60564076336

 

ROBIN d.o.o. 

Ivana Lepušića 30, Križevci

OIB 50691424765

 

PAPIRO CENTAR d.o.o.

Slavonska Avenija 22D, Zagreb

OIB 77661770954

 

PROJEKT ZONA d.o.o.

Radnička cesta 34a, Zagreb

OIB 90004324193