PDF dokumenti

Statut udruge OSVIT Zadar, 7. Međunarodni stručni skup
Uloga pružatelja usluga u profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom– europska i hrvatska iskustva
Zadar, 6. Stručni skup 2010.
Profesionalna rehabilitacija osoba s invaliditetom u Europi -
vrata za ponovni ulazak na tržište rada
Zadar, 4. Stručni skup
Osobe s invaliditetom na tržištu rada
Izmjene i dopune Statuta   Izmjene i dopune Statuta

 Zbornik 8. Međunarodni   

 stručni skup

Zbornik 9. Međunarodni stručni skup

 

               
 
Zbornik 10. Međunarodni        Zbornik 11. Međunarodni                Zbornik 12. Međunarodni            Zbornik 13.Međunarodni
         stručni skup                                stručni  skup                                  stručni skup                                 stručni skup