Video

 

 

Međunarodni stručni skup 'Naš pogled u budućnost' Zadar 2019.


 
 

14. Međunarodni stručni skup – “Zapošljavanje za sve – Employment for all”


 

    

 Revija modela radne i zaštitne odjeće URIHO                                    URIHO Proslava 71. rodjendana

 


 

EDUKACIJA ZNAKOVNOG JEZIKA  U FUNKCIJI POŠTIVANJA RAZLIČITOSTI 

ZNAKOVNI JEZIK OPĆI POJMOVI 

ZNAKOVNI JEZIK POJMOVI KONFEKCIJA 

ZNAKOVNI JEZIK POJMOVI KOŽNA

ZNAKOVNI JEZIK POJMOVI METALNA

ZNAKOVNI JEZIK POJMOVI KNJIGOVEZNICA

ZNAKOVNI JEZIK POJMOVI KARTONAŽA

Zadar 2010

 

ZADAR - 2010

Luk Zelderloo - Belgija

Hans Vrind –

Nizozemska

. Michael Barret – Irska

 

Thomas Umsonst –

Njemačka

 

Gero Stuller – Austrija

 

Hans Jürgen Groß

 

Cveto Uršič – Slovenija

 

Zorislav Bobuš – Hrvatska

 

Anka Slonjšak – pravobraniteljica za osobe s invaliditetom RH

 

Ante Vučić – Ravnatelj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

 

Ankica Paun Jaralla             – Ravnateljica HZZ-a

 

Lelija Kiš – Edukacijsko-rehabilitacijski Fakultet u Zagrebu

 

Vesna Škulić – zastupnica u saboru (SDP)

Ljubica Lukačić – zastupnica u saboru (HDZ)

 

 


 

Zadar 2011

 

ZADAR_2011

Bruno Zinkanel

Austrija

Christopher Weber 

Njemačka

Rudi Wouters

Belgija