Završen 6. Međunarodni stručni skup u Zadru

U Zadru je 27. i 28. svibnja održan 6. Međunarodni skup na temu «Profesionalna rehabilitacija osoba s invaliditetom u Europi – vrata za ponovni ulazak na tržište rada». Vrlo dobro posjećeni skup, koji je bio medijski dobro popraćen, organizirala je udruga OSVIT u suradnji s Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Vlada Republike Hrvatske bila je pokrovotelj skupa, a skup je moderirao novinar Mladen Iličković. Dva uvodna predavanja su održali državni tajnik u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, g. Stjepan Adanić, a tema predavanja je bila „Aktualna ishodišta profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“.

Predavanje na temu „EU-Strategija promicanja zapošljavanja osoba s invaliditetom“ održao je g. Luk Zelderloo, generalni tajnik EASPD-a, velike europske organizacije koja se bavi radom s osobama s invaliditetom. Poslijepodne prvoga dana skupa slijedila su predavanja koja su se odnosila na stanje profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom u pojedinim europskim državama. Sudionici su imali priliku čuti izvješća o stanju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom u Austriji, Beligiji, Irskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj, Sloveniji i Hrvatskoj.

Predavači su bili: Anton Sabo iz Austrije, Luk Zelderloo iz Belgije, Michael Barrett iz Irske, Jans Vrind iz Nizozemske, Thomas Umsonst iz Njemačke, Cveto Uršič iz Slovenije i Lelia Kiš-Glavaš iz Hrvatske. Slijedećeg dana održan je Okrugli stol na temu «Sličnosti i različitosti modela profesionalne rehabilitacije u zemljama Europe». Nakon nekoliko informacija za nazočne, donešeni su Zaključci skupa.

 

Zaključci:

  1. Rezultati u provedbi zaključaka dosadašnjih stručnih skupova, koji su obuhvaćeni Nacionalnom strategijom o izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom 2007-2015. god., ukazuju na vidan napredak u njihovoj provedbi. Na prethodnim stručnim skupovima, vezanim za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pokretana su pitanja: izvora financiranja, definiranja novih obrazovnih programa i procesa cjeloživotnog obrazovanja, poticanja aktivnosti za podizanje svijesti o osobama s invaliditetom (mjesec osoba s invaliditetom, atraktivniji termini u javnim medijima i sl.), proširenja kvotnog sustava, pripreme za uključivanje u Europsku uniju, primjene Konvencije UN – a i dr.
  2. Izlaganja, rasprave, primjedbe i prijedlozi sa 6. međunarodnog Stručnog skupa “Profesionalna rehabilitacija osoba s invaliditetom – vrata za ponovni ulazak u svijet rada“ potvrđuju opravdanost napora organizatora prethodnih pet stručnih skupova na kojima se raspravljalo o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.
  3. Podržavamo nastojanja da se u Europskoj uniji i u državama kandidatkinjama za članstvo u EU kreiraju jedinstveni i usporedivi standardi postupanja u području profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.
  4. U Republici Hrvatskoj nužno je što hitnije uvesti jedinstvene standarde u području profesionalne rehabilitacije, zaštitnom zapošljavanju i u aktivnostima radnih centara za osobe s invaliditetom. Navedena jednoobrazna pravila postupanja bila bi obavezna na cijelom području Republike Hrvatske.
  5. Najsličniji i najkomatibilniji model profesionalne rehabilitacije za Republiku Hrvatsku je austrijski model s obzirom na dosadašnje hrvatske primjere dobre prakse.
  6. Potrebno je povećati sredstva koja Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom izdvaja za profesionalnu rehabilitaciju, kako bismo mogli razvijati i primjenjivati odgovarajući model profesionalne rehabilitacije, sa standardiziranim postupcima za cijelu Hrvatsku.
  7. I na ovom Stručnom skupu potvrđena je inicijativa da se u Republici Hrvatskoj osnuje Europski institut za rehabilitaciju i integraciju osoba s invaliditetom